768px-ORCID_iD.svg

Informácie o obrázku
Obrázok bol publikovaný dňa: 19. apríla 2021
Veľkosť obrázku: 768 × 768 px
Názov súboru obrázku: 768px-ORCID_iD.svg_.png