Peter Bačík

Peter Bačík

Vítam Vás na mojej osobnej webstránke. Táto stránka je súhrnom mojej vedeckej činnosti, publikačných aktivít a pokusov o umenie. Sú tu zhrnuté (pokiaľ možno, ale niekedy nemožno) všetky moje texty týkajúce sa vecí, čo sa ma týkajú – vedy, hudby, futbalu… Viaceré boli publikované na iných blogoch (vždy bude uvedený link na pôvodný zdroj), niektoré boli odvysielané ako rozhlasové relácie v internetovom Rádiu Tlis v dobe, keď som ešte mal čas na také veci.